Güvenli Liman Sistemi

Türkiye ve dünyada deniz ticareti son 50 yılda üç katı büyümüştür. Deniz ticaretinin gelişmesiyle birlik-te gemi kapasiteleri ve draft boyunun artması, liman giriş ve manevralarında riskleri de arttırmıştır.

Hidroiz-GLS ile su seviyesi, akıntı yönü, akıntı hızı, tuzluluk, rüzgar, görüş mesafesi, hava ve su sıcaklığı gibi temel çevresel parametreleri ölçümleyerek liman girişlerinde gerçek zamanlı izleme yapılabilmektedir. Elde edilen bu ölçümler ile kaptanların güvenli bir şekilde limana yönlendirilmesi sağlanmış olacaktır.

Bu sistem ile birlikte, liman sahasında artan riskler minimize edilmiş olacaktır.

 

Güvenli Liman Sistem Kataloğumuz